• 0911 - 189 771
  • techgraph@techgraph.sk
  • Kontakt

Podklady pre gravírovanie

Pre kvalitný výsledok práce je potrebné dodržať pravidlá, ktoré zaručia totožnosť Vašej predstavy a urýchlia celú prípravu.

Texty v súboroch by mali byť vždy prevedené do kriviek aby nedošlo k zámene typu písma.

Podporované formáty s vektorovou grafikou (CorelDraw, Illustrator) s koncovkami (*.cdr, eps, pdf, ai).

CAD/CAM programy pre subory s koncovkami (*.dxf, dwg, dwt, ai).

Podklady nevhodné pre gravírovanie

Podklady v súboroch Word, Excel, MSPowerPoint a podklady v bitmape (*.TIF, JPG, GIF, BMP) nie sú použiteľné priamo do výroby.

Tieto rastrové dáta je potrebné previesť do kriviek, alebo nanovo skresliť do vektorovej grafiky. V prípade potreby jednoduchú grafiku upravujeme my, alebo v prípade grafických návrhov a grafických prác vo väčšom rozsahu tieto práce zabezpečujeme u externých grafikov.

Vektor Normal

Obrázok vo vektorovom formáte sa dá zväčšovať bez straty kvality.

Podklady pre 3D grafiku

Tieto podklady vieme zabezpečiť u výtvarníkov a sú vo forme sadrového modelu.

V prípade prác z dodaných sadrových modelov od externých výtvarníkov vieme vyrobiť náradie pri dodržaní nasledovných parametrov
rozmer grafiky na sadrovom modeli X Y do 190x290mm  
  od 190x290mm do 340x290mm s príplatkom za snímanie +70,-€
výška plastiky na sadrovom modeli Z do 9mm  
  od 9mm do 16mm s príplatkom za snímanie +40,-€

3D razidlá vyrábame aj podľa dodaných 3D dát, ktoré vieme načítať z formátu *.stl.

Obrob2