• 0911 - 189 771
  • techgraph@techgraph.sk
  • Kontakt

Bloky do plombovacích klieští

Bloky do plombovacích klieští vyrábame podľa požiadaviek t.j. podľa typu klieští (na základe zaslanej škice, alebo vzorky) a typu plombovania - na olovené plomby so zapustenými znakmi a na plastové plomby s vystúpeným britom. Môže sa použiť aj kombinácia vystúpených a zapustených znakov na jednom bloku ale aj rôzne ochranné prvky .